Dokumenty na stiahnutie

Základné dokumenty

PRIHLÁŠKA DO

AUTOŠKOLY KMK

Prihláška do autoškoly KMK.

Je možné vytlačiť, vyplniť a priniesť

so sebou na prvú hodinu kurzu.

ŽIADOSŤ O ZAEVIDOVANIE

OSOBY VEDĽA VODIČA

Žiadosť o zaevidovanie osoby alebo osôb

oprávnených sedieť na mieste spolujazdca

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Čestné prehlásenie o preukázaní praxe

vo vedení motorových vozidiel skupiny A1/A2

Informácie ku kurzom

UČEBNÁ OSNOVA

osnova na výučbu a výcvik účastníkov

prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti

na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá  

PRÍLOHA č. 1 K UČEBNEJ OSNOVE

Výučba teórie a praktický výcvik s AC

(bez AT a NVP) na získanie vodičského

oprávnenia

PRÍLOHA č. 2 K UČEBNEJ OSNOVE

Výučba teórie a praktický výcvik s AC a AT

(bez NVP) na získanie vodičského

oprávnenia

Doškoľovacie kurzy a osobitný výcvik

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Učebná osnova doškoľovacieho kurzu vodičov  

OSOBITNÝ VÝCVIK

Učebná osnova na vykonávanie osobitných

výcvikov podľa osobitného predpisu