Cenník kurzov

*Ceny sú uvedené bez DPH!

Základné kurzy

Cena základného kurzu zahŕňa :

 • teoretické vyučovanie a praktický výcvik v počte hodín podľa učebnej osnovy 
 • učebnicu, vždy nový titul, ktorá zostáva uchádzačovi
 • náklady na záverečnú skúšku ( riadny termín )
 • pre menej zručných uchadzačov pridanie potrebného počtu hodín na autocvičisku nad rámec učebnej osnovy

V cene základného kurzu nie je :

 • kurz prvej pomoci
 • poplatok za lekársku prehliadku
 • kolok – štátny poplatok za skúšku (Cena kolkov)

SKUPINA

CENA KURZU

Praktický výcvik na

Počet hodín spolu

teoretické vyučovanie a praktický výcvik

B

700

trenažér

autocvičisko

cestná premávka

71

B

700€

autocvičisko

autocvičisko

cestná premávka

71

A2,A

550€

autocvičisko

autocvičisko

cestná premávka

50

T

500€


autocvičisko

autocvičisko

cestná premávka

51

Rozširujúce kurzy

Cena rozširujúceho kurzu zahŕňa :

 • teoretické vyučovanie a praktický výcvik v počte hodín podľa učebnej osnovy 
 • náklady na záverečnú skúšku ( riadny termín )

V cene rozširujúceho kurzu nie je :

 • kurz prvej pomoci
 • poplatok za lekársku prehliadku
 • kolok – štátny poplatok za skúšku (Cena kolkov)

Rozširujúci kurz zo skupiny B

NA SKUPINU

CENA KURZU

Praktický výcvik na

Počet hodín spolu

teoretické vyučovanie a praktický výcvik

A2,A

500€

autocvičisko

cestná premávka

33

T

450€


autocvičisko

cestná premávka

43

Osobitný výcvik zo skupín A2 a B

NA SKUPINU

CENA KURZU

A2 -> A

250€

Bhk96

250€


Rozširujúci kurz zo skupín A1, A2, A

NA SKUPINU

CENA KURZU

B

zrušené

T

zrušené

Rozširujúci kurz zo skupiny T

NA SKUPINU

CENA KURZU

A1,A2,A

zrušené

B

zrušené

B+A1,A2,A

zrušené

Kondičné jazdy

V prípade záujmu je možné si u nás objednať aj doplnkové – kondičné jazdy.

Cena jazdy: 15€ / 45minút (1 vyučovacia hodina)

Hodnota kolkových známok pre jednotlivé skupiny vodičských oprávnení

Štandardný výcvik

Osobitný výcvik

Skupina B: 33€

Skupina A2,A: 10€

Skupina T: 33€

Skupina B (Bhk 96): 10€

Skupina A1,A2, A: 16,5€