Základné kurzy

SKUPINA

CENA KURZU

Praktický výcvik na

Počet hodín spolu

teoretické vyučovanie a praktický výcvik

B

600

trenažér

autocvičisko

cestná premávka

71

B

600€

autocvičisko

autocvičisko

cestná premávka

71

A2,A

450€

autocvičisko

autocvičisko

cestná premávka

50

T

450€


autocvičisko

autocvičisko

cestná premávka

51

 

Ceny rozširujúcich kurzov nájdete na stránke cenníka.

Podrobné informácie o kurzoch a rozsahu výuky nájdete na stránke s dokumentami.