Základné kurzy

SKUPINA

CENA KURZU

Praktický výcvik na

Počet hodín spolu

teoretické vyučovanie a praktický výcvik

B

700

trenažér

autocvičisko

cestná premávka

71

B

700€

autocvičisko

autocvičisko

cestná premávka

71

A2,A

550€

autocvičisko

autocvičisko

cestná premávka

50

T

500€


autocvičisko

autocvičisko

cestná premávka

51

 

Ceny rozširujúcich kurzov nájdete na stránke cenníka.

Podrobné informácie o kurzoch a rozsahu výuky nájdete na stránke s dokumentami.