Cenník kurzov

Základné kurzy

Cena základného kurzu zahŕňa :

 • teoretické vyučovanie a praktický výcvik v počte hodín podľa učebnej osnovy 
 • učebnicu, vždy nový titul, ktorá zostáva uchádzačovi
 • kurz prvej pomoci
 • náklady na záverečnú skúšku ( riadny termín )
 • pre menej zručných uchadzačov pridanie potrebného počtu hodín na autocvičisku nad rámec učebnej osnovy

V cene základného kurzu nie je :

 • poplatok za lekársku prehliadku
 • kolok – štátny poplatok za skúšku (Cena kolkov)

SKUPINA

CENA KURZU

Praktický výcvik na

Počet hodín spolu

teoretické vyučovanie a praktický výcvik

Priemerná cena

€ / 45min

B

500

trenažér

autocvičisko

cestná premávka

71

7,04

B

550€

autocvičisko

autocvičisko

cestná premávka

71

7,75

A1,A2,A

350€

autocvičisko

autocvičisko

cestná premávka

50

7,00

T

350€


autocvičisko

autocvičisko

cestná premávka

51

6,86

Rozširujúce kurzy

Cena rozširujúceho kurzu zahŕňa :

 • teoretické vyučovanie a praktický výcvik v počte hodín podľa učebnej osnovy 
 • kurz prvej pomoci
 • náklady na záverečnú skúšku ( riadny termín )

V cene rozširujúceho kurzu nie je :

 • poplatok za lekársku prehliadku
 • kolok – štátny poplatok za skúšku (Cena kolkov)

Rozširujúci kurz zo skupiny B

NA SKUPINU

CENA KURZU

Praktický výcvik na

Počet hodín spolu

teoretické vyučovanie a praktický výcvik

Priemerná cena

€ / 45min

A1,A2,A

290€

autocvičisko

cestná premávka

33

8,18

T

300€


autocvičisko

cestná premávka

43

6,98

Rozširujúci kurz zo skupín A1, A2, A

NA SKUPINU

CENA KURZU

Praktický výcvik na

Počet hodín spolu

teoretické vyučovanie a praktický výcvik

Priemerná cena

€ / 45min

B

500€

autocvičisko

cestná premávka

65

7,69

T

300€


autocvičisko

cestná premávka

43

6,98

Rozširujúci kurz zo skupiny T

NA SKUPINU

CENA KURZU

Praktický výcvik na

Počet hodín spolu

teoretické vyučovanie a praktický výcvik

Priemerná cena

€ / 45min

A1,A2,A

270€

autocvičisko

cestná premávka

33

8,18

B

500€


autocvičisko

cestná premávka

65

7,69

B+A1,A2,A

700€


autocvičisko

cestná premávka

83

8,43

Kondičné jazdy

V prípade záujmu je možné si u nás objednať aj doplnkové – kondičné jazdy.

Cena jazdy: 12,5€ / 45minút (1 vyučovacia hodina)

Hodnota kolkových známok pre jednotlivé skupiny vodičských oprávnení

Štandardný výcvik

Osobitný výcvik

Skupina B: 33€

Skupina A2,A: 10€

Skupina T: 33€

Skupina B (Bhk 96): 10€

Skupina A1,A2, A: 16,5€