O nás

Vážení motoristickí priatelia!

Predstavujem vám autoškolu Ing. Roman Kucharík – Autoškola KMK (Autoškola KMK, s.r.o. od roku 2021), ktorá svoju činnosť začala v roku 1998 na základe Živnostenského listu (Strana 1, Strana 2 ).

Udržať sa takto dlho na trhu práce za silnej konkurencie a hlavne často sa meniacich podmienok prevádzkovania autoškoly bolo, ale stále i je veľmi náročné.
Preregistrácie, ktoré prebehli v roku 2016, opäť zaťažili autoškoly administratívne i finančne.
(Osvedčenie o registrácii autoškoly).

Autoškola KMK má túto etapu úspešne za sebou a verím, že nás čaká už len to na čo sme tu t.j. zvyšovať vzdelanostnú úroveň adeptov na získanie vodičského oprávnenia, aby sa motorizmus a šoférovanie vám stalo radosťou, koníčkom či prirodzenou súčasťou života, no nie traumou.